Manufacturing location Humenné, Slovakia

ANDRITZ Slovakia s.r.o. v Humennom

Špičkové stroje pre mnohé aplikácie

ANDRITZ Slovakia s.r.o. je výrobná spoločnosť vyrábajúca pre všetky skupiny produktov v rámci ANDRITZ GROUP, predovšetkým však vyrábajúca zariadenia pre krmivá spracovávajúci priemysel, separáciu tuhých látok a kvapalín, vodné elektrárne a celulózovo-papierenský priemysel.

ANDRITZ Slovakia zamestnáva vo svojich najmodernejších výrobných závodoch v Humennom, Spišskej Novej Vsi a Prešove 600 ľudí, ktorí ročne vyrobia okolo 1000 hotových zariadení dodávaných priamo koncovým zákazníkom po celom svete.

ANDRITZ Slovakia vznikla v apríli 2013 zlúčením spoločností ANDRITZ Feed a Biofuel s.r.o. v Humennom a ANDRITZ s.r.o. v Spišskej Novej Vsi.

Manufacturing location Humenné, Slovakia

ANDRITZ Slovakia office

© ANDRITZ

ANDRITZ Slovakia s.r.o. | Humenné

Download
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty Manufacturer of pressure equipment and piping according to rule of AD2000-Merkblatt HP0, Slovakia

  PDF : 570 KB
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty Quality Management System welding manufacturer accoring to Directive 2014/68/EU, Annex 1, Point 3.1, Slovakia

  PDF : 579 KB
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty ISO 3834-2, Slovakia

  PDF : 469 KB
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty Quality Control according to ISO 9001:2015, Slovakia

  PDF : 712 KB
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty Enviromental management system, ISO 14001:2015, Slovakia

  PDF : 469 KB
 • Certificates

  Certificates / Certifikáty Occupational health and safety management systems, ISO 45001:2018, Slovakia

  PDF : 712 KB

Still not found what you are looking for?

Product finder

contact us
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Slovak Republic
Chemlonská 1
066 01 Humenné
Get in contact
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Slovak Republic
Radlinského 19
052 01 Spišská Nová Ves
Get in contact
ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Slovak Republic
Budovateľská 38
080 01 Prešov
Get in contact