Místní zprávy z Česka

December 2021: Årlifoss a Grønvollfoss, Norsko – Velký projekt rekonstrukce automatizace

Jedna z největších zakázek z odvětví automatizace vodní energetiky pro ANDRITZ Hydro z hlediska celosvětového působení společnosti v rámci servisu a obnovy z roku 2020 je nyní ve fázi realizace. 

© ANDRITZ

Årlifoss a Grønvollfoss jsou dvě průtočné vodní elektrárny v Norsku dislokované od sebe ve vzdálenosti zhruba 5 km na řece Tinnelva a nacházející se 125 km západně od Osla. 
Elektrárny jsou vlastněny a provozovány energetickou společností Skagerak Kraft, která vyrábí asi 4 % celkové produkce elektřiny v Norsku.

Rekonstrukce elektráren jsou prováděny společně jako jeden projekt s konečným převzetím zákazníkem na konci roku 2024. Projekt je vynikajícím příkladem spolupráce napříč jednotlivých lokálních společnosti v rámci skupiny / společnosti ANDRITZ. 
Projektový management, systémový inženýring, návrh a projekce včetně odborného dozoru na staveništi – to vše zajišťuje tým ANDRITZ v Jevnakeru v Norsku, zatímco kolegové z České republiky jsou zodpovědní za návrh SW a programování, automatizaci, FAT a uvádění do provozu v jednotlivých lokalitách.

První fáze projektu Årlifoss s řízením horní hladiny vody, jezovými poli a společnými funkcemi budou již uvedeny do provozu a převzaty společností Skagerak do prosince tohoto roku, říká projektový manažer Øyvind Kristiansen. Zahájení prací v elektrárně Grønvollfoss je plánováno na listopad, dodává.

Pro tržní prostředí v Norsku z pohledu hydroenergetiky je typické, že zákazníci resp. provozovatelé elektráren mají obvykle společné smlouvy na řídicí a elektrické systémy jako pro tzv. stavby na „zelené louce“ i v oblasti projektů mající charakter rekonstrukcí nebo obnovy. 
V ANDRITZ Norsko jsou prodejní a realizační týmy organizovány tak, aby působily na tomto trhu společně z pohledu automatizace a elektrických silových systémů. 
Součástí dodávky pro obě elektrárny jsou řídicí a ochranné systémy s regulátory turbín, ovládání jezových polí, redundantním řízením, AC a DC rozvody vlastní spotřeby elektráren a  několik vysokonapěťových rozvoden zajišťující připojení elektráren k rozvodné síti.

Nové řídicí systémy jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné požadavky směrnice EU o strojních zařízeních pro systém turbína – generátor - transformátor. V autonomních řídících stanicích na bázi automatů PLC jsou duplikovány kritické funkce, jako jsou monitorování teplot ložisek, otáček soustrojí a synchronizace generátoru, což je u generátoru tohoto výkonu  standardní.

Obě elektrárny jsou vybaveny Kaplanovými turbínami, které poskytují spolehlivou a čistou energii celkem 15000 domácnostem. Årlifoss byl uveden do provozu již v roce 1915 a od té doby prošel několika modernizacemi. Dnes má elektrárna jedno soustrojí s generátorem o výkonu 26 MW a pracující se spádem 16 metrů. 
Grønvollfoss byl původně postaven v roce 1933 a v současnosti má dvě soustrojí s generátory o celkovém instalovaném výkonu 32 MW pracujících se spádem 23 metrů. Společnost Skagerak udělila společnosti ANDRITZ druhou zakázku na modernizaci mechanické části elektrárny Årlifoss zahrnující výměnu rotoru generátoru a další modernizaci generátoru včetně  nové Kaplanovi turbíny ANDRITZ a nového vysokotlakého olejového systému pro regulátor turbíny.

V souladu s certifikací ISO14001 v rámci společnosti ANDRITZ a s požadavkem na ochranu životního prstředí ze strany zákazníka je kladen rovněž důraz na krátké přepravní vzdálenosti a regionální výrobu komponent v Norsku. Rozvodna bude dodána s ekologicky inertním médiem.

Jsme vděční, že společnost Skagerak Kraft zadala tuto důležitou zakázku společnosti ANDRITZ a těšíme se na úspěšné dokončení celého projektu.

Technické údaje

Årlifoss 
Celkový instalovaný výkon: 26 MW 
Jednotkový výkon soustrojí: 1x26 MW 
Spád: 16m 
Napětí: 9,5 kV 
Otáčky: 136,4 ot./min 
Průměr oběžného kola:  4500 mm

Grønvollfoss
Celkový výkon: 32 MW 
Jednotkový výkon soustrojí: 2x16 MW 
Spád: 23 m 
Napětí: 8,0 kV 
Otáčky: 200 ot./min 
Průměr oběžného kola: 3120 mm

© ANDRITZ
Kontaktujte nás
ANDRITZ HYDRO s.r.o.
Pocernická 272/96
108 00 Praha 10
Poslat email
KONTAKTUJTE NÁS
ANDRITZ HYDRO s.r.o.
Krajinska 32/7
370 01 Ceske Budejovice
Poslat email