Lokalnyheter Norge

16/04/2024: Rehabilitering av Straumsmo vannkraftverk i Norge

Straumsmo kraftverk ligger i Nord-Norge og gir et viktig bidrag til landets fornybare energikilder. Anlegget, som eies av Statkraft Energi AS og er utstyrt med to aggregat på 85 MVA hver, har siden idriftsettelsen i 1966 produsert rundt 660 GWh fornybar og bærekraftig energi årlig.

© Staktraft

Tidlig i 2023 kom det imidlertid et tilbakeslag da generatoren ved enhet G2 opplevde et havari. Statkraft Energi AS ga deretter ANDRITZ i oppdrag å foreta den skånsomme demonteringen av enheten, noe som ga betydelige utfordringer på grunn av krav til asbestbehandling.

Med en fast forpliktelse til helse, miljø og sikkerhet (HMS) standarder, tok ANDRITZ oppgaven med stor forsiktighet og profesjonalitet og i tett samarbeid med Statkraft Energi AS.

Våren 2023 utførte ANDRITZ Hydro Norge det omfattende demonteringsarbeidet etter havariet. Behandlingen av asbest, som er kjent for sine kreftfremkallende egenskaper, ga enestående utfordringer, og krevde innovative tilnærminger for å sikre sikkerheten til alle involverte så vel som for miljøet gjennom hele prosjektet. ANDRITZ og Statkraft Energi AS fokuserte på å opprettholde de høyeste helse-, sikkerhets- og miljøstandardene og mestret denne oppgaven med presisjon og forsiktighet, og satte nye standarder for asbestbehandling i Norge.

Denne prestasjonen understreker ikke bare ANDRITZs tekniske evner, men også forpliktelsen til bærekraftige løsninger og ansvarlig forretningspraksis.

ANDRITZ er stolt over å ha også blitt valgt ut av Statkraft Energi AS til å levere ny stator og poler til generator G2 ved Straumsmo kraftverk. Med anleggsaktiviteter planlagt å starte sommeren 2024, understreker denne bestrebelsen ANDRITZ’ urokkelige dedikasjon til fortreffelighet og bærekraft i vannkraftsektoren.

-------

06/03/2024: ANDRITZ Hydro og Ringerikskraft skaper morgendagens energioperatører

Et unikt samarbeid Skaper nye muligheter
Midt i Hønefoss sentrum, møtes en leverandør og en produsent for å ta et steg inn i fremtiden gjennom et banebrytende samarbeid. Andritz Hydro og Ringerikskraft Produksjon har startet et samarbeid for å utdanne neste generasjons Energioperatører, et tiltak sterkt nødvendig når industrien står overfor et behov for 3-4.000 nye fagarbeidere de neste årene. I går informerte Alf Inge Berget, CEO Ringerikskraft og Kjetil Toverud, CEO Andritz Hydro samarbeidets essens overfor Ringerikets Blad.

© Adobe Stock - Helena Garcia

Den første lærlingen
Den første lærlingen i dette utdanningsprogrammet er 18 år gamle Sander Øyhus Pihl fra Hedalen i Valdres. Gjennom et nøye tilrettelagt 2,5-årig lærlingprogram, som er skreddersydd med betydelig bidrag fra Øderud, kan Sander se frem til en spennende og givende karriere i vannkraftbransjen.

Utdanningsløpet
Læringsprogrammet er utformet som en "traineemodell" med en rekke moduler. Disse modulene omfatter alt fra turbin- og generatorteknologi, elektro- og automasjonsferdigheter til vedlikehold av kraftstasjoner, noe som gir de unge energioperatørene en omfattende forberedelse. "Dette samarbeidet er spesielt og unikt", understreker Atle Øderud, og fremhever hvordan lokal forankring kombineres med nasjonal kompetanse gjennom programmet.

Markedsføring og en ambisiøs fremtid
ANDRITZ Hydro og Ringerikskraft har sammen gjennomført informasjonsdager på lokale videregående skoler for å markedsføre utdanningstilbudet og betydningen av vannkraftindustrien. Torjus Winther i ANDRITZ Hydro og Anders Aasen i Ringerikskraft understreker begge at de ønsker å tiltrekke seg unge talenter og øke mangfoldet, inkludert en bedre kjønnsbalanse. Gjennom aktive besøk på videregående skoler har Winther og Aasen inspirert mange unge til å vurdere denne karriereveien.

Atle Øderud fra ANDRITZ Hydro har stått i spissen for å drive frem og utvikle dette konseptet og samarbeidet. Dette initiativet er ikke bare en investering i bransjens fremtid, men også i Norges energisikkerhet og bærekraftige utvikling. Når Sander og de kommende lærlingene går en lys fremtid i møte, representerer de ikke bare neste generasjons energioperatører, men er også klare til å bidra til en bransje som er avgjørende for nasjonens velferd og fremtid.

Opplæringsprogrammet strekker seg over 2,5 år og er strukturert som følger:

Modul 1; ANDRITZ Hydro og Ringerikskraft; varighet 6 måneder: Onboarding-seminar (OKE) og integrering i selskapene;
Modul 2; ANDRITZ Hydro; varighet 6 måneder: Turbin/generator/AT&EPS/HPU i verksted og felt;
Modul 3; ANDRITZ Hydro; varighet 6 måneder: Turbin/generator/AT&EPS/HPU i verksted og felt;
Modul 4; Ringerikskraft; varighet 6 måneder: Daglig drift og vedlikehold av selskapets kraftstasjoner;
Modul 5; ANDRITZ Hydro og Ringerikskraft; varighet 6 måneder: Spesialisering i arbeid basert på kandidatens interesse;
    
Lærling(ene) skal gjennomføre pålagt undervisning i regi av opplæringskontoret. Rekkefølgen på gjennomføringen av modulene kan variere, med tett kommunikasjon mellom selskapene og tilpasning til arbeidsoppgavene. I prosjekter som selskapene har i fellesskap skal det alltid legges til rette for å sende med lærling.

-------


07/02/2024: Produksjonsteknisk konferanse PTK 2024

5-7. mars, The Qube, Gardermoen Oslo airport.

© ANDRITZ

Mottoet for konferansen er "Kraft til handling - fra prat til produksjon". Med over 500 deltakere, 50 sponsorer og utstillere kommer vannkraftbransjen sammen for å diskutere temaer knyttet til energiomstillingen og tiltakene som kreves for å møte fremtidens energibehov, samt hva som skal til for å sette strategier og planer ut i livet.

ANDRITZ vil være der! Vi ser frem til tre dager med presentasjoner, gode diskusjoner, mingling og erfaringsutveksling. Vi gleder oss til å møte deg! 

Hold av datoen! Registreringen er åpen!
Besøk oss på stand 53

Fakta om arrangementet:

-------

02/02/2024: Kick-off 2024 – En Fantastisk Suksess!

Årets KICK-OFF ble en historisk begivenhet for Andritz Hydro, som samlet kollegaer fra Norge, Sverige, og Finland til et minneverdig arrangement. Den fysiske samlingen på Torbjørnrud Hotell og deltakelse via Teams skapte en unik dynamikk, og entusiasmen var til å ta og føle på.

© ANDRITZ

CEO i Andritz Hydro, Fredic Sauze, delte inspirerende tanker i sitt innlegg som ble møtt med begeistring fra publikum. Videre presenterte Antti Kultanen, CEO for Andritz Hydro i Finland, et nytt initiativ for å styrke samarbeidet mellom de nordiske lokasjonene, noe som ble møtt med stor interesse.

Kick-off 2024 ble også en flott arena for å knytte bånd og styrke samarbeidet mellom alle kollegaene fra de ulike destinasjonene. Pauser for mingling og enkel lunsj skapte en uformell og hyggelig atmosfære. De fremmøtte gikk deretter ut i en vinterstorm for å måke bilen, med hodet fylt av et optimistisk budskap om fremtiden. Vi skal sammen ta fatt på nye utfordringer og oppnå nye høyder i 2024.

-------

31/05/2023: Oppussing av Gresslifoss kraftverk 

Gresslifoss kraftverket eies og drives av Statkraft.

© ANDRITZ

Kraftverket bruker vann fra Neavassdraget som ligger i Tydal kommune, omtrent 100 km fra Trondheim.

ANDRITZ ble kontrahert for å oppgradere den vertikale Kaplan-turbinen med en kapasitet på 21 MW. Vannføringskapasiteten økes fra 80 m3/s til 97,6 m3/s og fallhøyden er på 34 meter. Omfanget av kontrakten inkluderer levering av en ny fembladet Kaplan-turbin, Rehabilitering av turbinen, generatoren, inntaksluken og flere andre forbedringer. Det vil også bli gjennomført en modelltest i samarbeid med ANDRITZ Hydro i Linz, Østerrike og ANDRITZ Hydro Finland.

Statkraft er et av Norges ledende vannkraftselskap og Europas største leverandør av fornybar energi. Selskapet spiller en avgjørende rolle innen fornybar energi i Norge. Selskapet driver flere vannkraftverk, samt vindkraft-, solkraft- og gasskraftverk. Med omtrent 5 300 ansatte i 21 land er Statkraft forpliktet til å bidra med utviklingen av fornybare energikilder i Norge og andre land. 

-------

24/03/2023: Takk for at du besøkte vår standen på PTK2023, Trondheim

Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre kunder og forretningspartnere for at dere besøkte vår stand på årets PTK2023.

© ANDRITZ

Vi takker for din interesse for produktene våre og ser frem til å høre fra deg igjen!

Har du ytterligere spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre produkter, ta gjerne kontakt med oss: contact-hydro.no@andritz.com

--------

06/03/2023: Produksjonsteknisk konferanse PTK 2023

13-15, mars 2023 på Clarion Hotel Trondheim.
Norsk vannkraft har aldri vært så viktig som det den var i 2022. Og slik fortsetter det i 2023 også: For å møte fremtidens energibehov må vi ha mer kraft og høy fleksibilitet – og nettopp dette vil være svært sentralt på årets PTK.

© ANDRITZ

ANDRITZ Hydro vil være sponsor og utstiller under PTK 2023. Vi ser frem til å møte nye og gamle kunder på PTK. 

Du finner oss på stand nr 9! 

Fakta om hendelsen:
-    PTK 2023 “Oppdrag: Mer kraft!”
-    - Når: 13.-15. mars 2023
-    - Hvor: Clarion Hotel Trondheim 
-    - Arrangør: Fornybar Norge
-    - Nettside hendelse: Production Technical Conference (PTK) 2023  
 

--------

Januar 2022: Mørkedøla pumpestasjon

I 2021 ble ANDRITZ tildelt kontrakten for å bygge ny Pumpestasjonen ved Mørkedøla.

© stock.adobe.com / Friethjof

Omfanget av kontrakten inkluderer to pumper, innløpsrør med pumpeventiler, tilbakeslagsventiler og serviceventiler, rørbruddsventil, asynkronmotorer, to hovedtransformatorer 22 - / 6,6 kV, 22 kV koblingsutstyr, AT-utstyr og hjelpesystemer.

Oppdraget går ut på å pumpe vann fra Mørkedøla opp i eksisterende tunnelsystem mellom Eldrevatn og Vasetvatn, som benyttes til kraftproduksjon i Borgund og Stuvane kraftverk.

Overskuddsenergien fra det pumpede vannet inn i tunnelsystemet gir en nettoproduksjon på om lag 34 GWh per år i Borgund kraftverk og Stuvane kraftverk. Den nye pumpestasjonen skal installeres uten større negativ konsekvens for landskap og friluftsliv. Utslipp av vann fra demningen ved Mørkedøla sikrer minstevannføring til nedstrøms elveleiet, og konstruksjonen tilpasses omgivelsene i best mulig grad.

ANDRITZ er stolt over å være en del av dette prosjektet og løsningen vi tilbyr for dette prosjektet. Pumpestasjonen vil ha begrenset påvirkning på den samlede belastningen av områdets naturverdier. Prosjektet skal etter planen være ferdig i midten av 2023.

Østfold Energi AS er en norsk energiprodusent innenfor virksomhetsområdene vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Selskapet eier 10 vannkraftverk lokalisert på Vestlandet – og Nord-Norge samt deres hjemdistrikt rundt hovedkontoret i Østfold. Total årlig energiproduksjon på 2 200 GWh per år.

Med denne ordren styrker ANDRITZ sin markedsposisjon i Norge, ikke bare som en global ledende leverandør av elektromekanisk utstyr til vannkraftverk, men også som en viktig leverandør av pumpevirksomheten med de beste løsningene.

Technical details:
Scope:     Two vertical line shaft pumps - AVLSP460-16-4 with 3,5 MW drives
Flow rate:     1m³/s
Head:         285 m
Speed:     995 rpm

-------

Desember 2021: Stor rehabiliteringsordre for Årlifoss og Grønvollfoss

Nye kontroll- og apparatanlegg til Årlifoss og Grønvollfoss var en av de største automasjonskontraktene innen service og rehabilitering for ANDRITZ HYDRO globalt i 2020.

© ANDRITZ

Årlifoss og Grønvollfoss er to elvekraftverk som ligger 5 km fra hverandre ved elva Tinnåa, et par mil nordvest for Notodden. Kraftverkene eies og drives av Skagerak Kraft AS, som er en betydelig aktør i det norske kraftmarkedet med 4% av total norsk elektrisitetsproduksjon.

Rehabiliteringene gjennomføres som et felles prosjekt hvor Skagerak overtar leveransen til siste aggregat i desember 2024. Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom ulike nasjoner innenfor ANDRITZ HYDRO. I Norge er vi ansvarlig for prosjektledelse, systemdesign, konstruksjon og montasjeledelse, mens våre kolleger hos ANDRITZ i Tsjekkia står for programmering, testing og idriftsettelse av automasjonsløsningene.

Første fase for Årlifoss med vannstandsregulator, overløpsluker og felles systemer vil bli satt i drift og tatt over av Skagerak i desember 2022, sier prosjektleder for ANDRITZ HYDRO Øyvind Kristiansen. Prosjekteringen av Grønvollfoss startet i litt tidligere i høst, legger han til.

Litt spesielt for Norge er at kundene gjerne vil ha felles kontrakt for kontroll- og apparatanlegg ved bygging av nye kraftverk og rehabilitering av eksisterende. ANDRITZ i Norge har derfor organisert sine salgs- og prosjektavdelinger i tråd med dette. Leveringsomfanget til Årlifoss og Grønvollfoss består av kontrollanlegg, vern, turbinregulator, styring av overløpsluker, redundant vannstandsregulator, AC- og DC stasjonsforsyning og komplette, kapslede MS bryteranlegg for generatortilkobling til nett og stasjonsforsyning

De nye kontrollanleggene er tilrettelagt for at kravene i EUs maskindirektiv for systemet turbin-generator-transformator kan oppfylles. Kritiske funksjoner som PLSer, overvåking av lagertemperaturer, ruseturtall og synkronisering er doblet i autonome enheter, som er standard for kraftverk av denne størrelsen.

Begge kraftverk har Kaplanturbiner som gir pålitelig og ren kraft til 15 000 husholdninger. Årlifoss kraftverk ble satt i drift allerede i 1915 og har siden da gjennomgått flere moderniseringer. I dag har kraftverket en 26MW generator og en fallhøyde på 16 meter. Grønvollfoss ble opprinnelig bygget i 1933 og har nå to generatorer med total installert kapasitet på 32MW og 23 meter fallhøyde. Skagerak Kraft har også tildelt ANDRITZ kontrakt for mekanisk oppgradering av Årlifoss med bytte av rotor og andre arbeider på generatoren, en ny ANDRITZ Kaplanturbin og nytt anlegg for høytrykksolje til turbinregulatoren. 

I samsvar med ANDRITZ-konsernets sertifisering for ISO 14001 og kundens vektlegging av miljøhensyn, er det stort fokus på kortreiste komponenter, i tillegg til at bryteranleggene leveres med miljøvennlig brytermedium.

Vi er takknemlig for at Skagerak Kraft har gitt denne viktige kontrakten til ANDRITZ, og ser fram til en vellykket prosjektgjennomføring

Teckniske detaljer:

Årlifoss
Total installert kapasitet: 26MW
Leveringsomfang: 1 x 26MW
Fallhøyde: 16m
Generatorspenning: 9.5kV
Turtall: 136.4 rpm
Diameter løpehjul: 4 500 mm

Grønvollfoss
Total installert kapasitet: 32MW
Leveringsomfang: 2 x 16MW
Fallhøyde: 23 m
Generatorspenning: 8.0 kV
Turtall: 200 rpm
Diameter løpehjul: 3 120 mm

© ANDRITZ
Contact us
ANDRITZ HYDRO AS
Energiveien 9
3520 Jevnaker
Get in contact