Lokalnyheter Norge

Desember 2021: Stor rehabiliteringsordre for Årlifoss og Grønvollfoss

Nye kontroll- og apparatanlegg til Årlifoss og Grønvollfoss var en av de største automasjonskontraktene innen service og rehabilitering for ANDRITZ HYDRO globalt i 2020.

© ANDRITZ

Årlifoss og Grønvollfoss er to elvekraftverk som ligger 5 km fra hverandre ved elva Tinnåa, et par mil nordvest for Notodden. Kraftverkene eies og drives av Skagerak Kraft AS, som er en betydelig aktør i det norske kraftmarkedet med 4% av total norsk elektrisitetsproduksjon.

Rehabiliteringene gjennomføres som et felles prosjekt hvor Skagerak overtar leveransen til siste aggregat i desember 2024. Prosjektet er et godt eksempel på samarbeid mellom ulike nasjoner innenfor ANDRITZ HYDRO. I Norge er vi ansvarlig for prosjektledelse, systemdesign, konstruksjon og montasjeledelse, mens våre kolleger hos ANDRITZ i Tsjekkia står for programmering, testing og idriftsettelse av automasjonsløsningene.

Første fase for Årlifoss med vannstandsregulator, overløpsluker og felles systemer vil bli satt i drift og tatt over av Skagerak i desember 2022, sier prosjektleder for ANDRITZ HYDRO Øyvind Kristiansen. Prosjekteringen av Grønvollfoss startet i litt tidligere i høst, legger han til.

Litt spesielt for Norge er at kundene gjerne vil ha felles kontrakt for kontroll- og apparatanlegg ved bygging av nye kraftverk og rehabilitering av eksisterende. ANDRITZ i Norge har derfor organisert sine salgs- og prosjektavdelinger i tråd med dette. Leveringsomfanget til Årlifoss og Grønvollfoss består av kontrollanlegg, vern, turbinregulator, styring av overløpsluker, redundant vannstandsregulator, AC- og DC stasjonsforsyning og komplette, kapslede MS bryteranlegg for generatortilkobling til nett og stasjonsforsyning

De nye kontrollanleggene er tilrettelagt for at kravene i EUs maskindirektiv for systemet turbin-generator-transformator kan oppfylles. Kritiske funksjoner som PLSer, overvåking av lagertemperaturer, ruseturtall og synkronisering er doblet i autonome enheter, som er standard for kraftverk av denne størrelsen.

Begge kraftverk har Kaplanturbiner som gir pålitelig og ren kraft til 15 000 husholdninger. Årlifoss kraftverk ble satt i drift allerede i 1915 og har siden da gjennomgått flere moderniseringer. I dag har kraftverket en 26MW generator og en fallhøyde på 16 meter. Grønvollfoss ble opprinnelig bygget i 1933 og har nå to generatorer med total installert kapasitet på 32MW og 23 meter fallhøyde. Skagerak Kraft har også tildelt ANDRITZ kontrakt for mekanisk oppgradering av Årlifoss med bytte av rotor og andre arbeider på generatoren, en ny ANDRITZ Kaplanturbin og nytt anlegg for høytrykksolje til turbinregulatoren. 

I samsvar med ANDRITZ-konsernets sertifisering for ISO 14001 og kundens vektlegging av miljøhensyn, er det stort fokus på kortreiste komponenter, i tillegg til at bryteranleggene leveres med miljøvennlig brytermedium.

Vi er takknemlig for at Skagerak Kraft har gitt denne viktige kontrakten til ANDRITZ, og ser fram til en vellykket prosjektgjennomføring

Teckniske detaljer:

Årlifoss
Total installert kapasitet: 26MW
Leveringsomfang: 1 x 26MW
Fallhøyde: 16m
Generatorspenning: 9.5kV
Turtall: 136.4 rpm
Diameter løpehjul: 4 500 mm

Grønvollfoss
Total installert kapasitet: 32MW
Leveringsomfang: 2 x 16MW
Fallhøyde: 23 m
Generatorspenning: 8.0 kV
Turtall: 200 rpm
Diameter løpehjul: 3 120 mm

© ANDRITZ
Contact us
ANDRITZ HYDRO AS
Energiveien 9
3520 Jevnaker
Get in contact