gr-earth-connections

ANDRITZ Hydro i Norge, Jevnaker

Tilbyr produkter og tjenester innen vannkraftverk

ANDRITZ HYDRO  i Jevnaker

ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen på Jevnaker, og har sitt marked hovedsakelig i Norge. Av omsetningen utgjør leveranser til vannkraftanlegg ca 95% og de resterende 5% er til industrien. Totalt er vi ca 160 ansatte, og har et produksjonsareal på 5.000m2.

Gjennom samarbeid med de øvrige søsterselskapene, kan vi levere komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Det gjelder både nye anlegg, oppgraderinger, rehabilitering og service.

ANDRITZ Hydro HIPASE

ANDRITZ HYDRO AS | Jevnaker

Industrioppdrag hos ANDRITZ Hydro

Industri – Offshore – Skipsverft – Prosessindustri – Reparasjoner av større anlegg

Read more

Pumped storage for the future

Top story in HYDRO News 32.

Read more
Contact us
ANDRITZ HYDRO AS
Energiveien 9
3520 Jevnaker
Get in contact
Downloads
  • ANDRITZ Hydro company presentation, en
    Company presentation PDF : 7,1 MB