gr-earth-connections

ANDRITZ Hydro i Norge, Jevnaker

Tilbyr produkter og tjenester innen vannkraftverk

ANDRITZ HYDRO  i Jevnaker

ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen på Jevnaker, og har sitt marked hovedsakelig i Norge. Av omsetningen utgjør leveranser til vannkraftanlegg ca 95% og de resterende 5% er til industrien. Totalt er vi ca 160 ansatte, og har et produksjonsareal på 5.000m2.

Gjennom samarbeid med de øvrige søsterselskapene, kan vi levere komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Det gjelder både nye anlegg, oppgraderinger, rehabilitering og service.

Related Links

Check out our HYDRO News App

Downloads
  • ANDRITZ Hydro company presentation, en
    Company presentation PDF : 6,5 MB
  • Image brochure PDF : 9,2 MB
  • Service and rehabilitation PDF : 5,3 MB

HYDRO News Europe

This edition offers a glimpse into Europe’s hydro­power market and a review of ANDRITZ Hydro activities.

Read more

Hydro News 33

Top Story:

Intelligent Monitoring

Read more

ANDRITZ HYDRO AS | Jevnaker

Contact us
ANDRITZ HYDRO AS
Energiveien 9
3520 Jevnaker
Get in contact
Downloads
  • ANDRITZ Hydro company presentation, en
    Company presentation PDF : 6,5 MB