gr-earth-connections

ANDRITZ Hydro i Norge, Jevnaker

Tilbyr produkter og tjenester innen vannkraftverk

© Mikal Sveen

News

HPP Fjæremsfossen, Norway
Rehabilitation of flood gates

More...


  

ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen på Jevnaker, og har sitt marked hovedsakelig i Norge. Av omsetningen utgjør leveranser til vannkraftanlegg ca 95% og de resterende 5% er til industrien. Totalt er vi ca 160 ansatte, og har et produksjonsareal på 5.000m2.

Gjennom samarbeid med de øvrige søsterselskapene, kan vi levere komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Det gjelder både nye anlegg, oppgraderinger, rehabilitering og service.

Get our newsletter!

We keep you posted about updates on projects, key trends, technology developments and market topics.

Subscribe now!

Stay connected!

Be always up to date about our project activities, technological developments and market news.

Join us now!

Related Links

Check out our HYDRO News App

Download for free the "Hydro News app" now

in Apple app store

Download now

Download for free the "Hydro News App" now

in Google Play store

Download now
Downloads
  • ANDRITZ Hydro company presentation, en
    Company presentation PDF : 3,6 MB
  • Image brochure PDF : 9,2 MB
  • Service and rehabilitation PDF : 5,3 MB

Hydro News 34

System strength

Read more

HYDRO News Europe

This edition offers a glimpse into Europe’s hydro­power market and a review of ANDRITZ Hydro activities.

Read more

ANDRITZ HYDRO AS | Jevnaker

Contact us
ANDRITZ HYDRO AS
Energiveien 9
3520 Jevnaker
Get in contact
Downloads
  • ANDRITZ Hydro company presentation, en
    Company presentation PDF : 3,6 MB